Privacy Statement

De privacystatement van Elly’s Bloemstyling geldt uitsluitend voor deze onderneming.
Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Elly’s Bloemstyling is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, als ook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn wij

Elly’s Bloemstyling is gevestigd te Haarlem, Roerdompstraat 5, postcode 2025 CL en is een eenmanszaak. De ondernemer zelf is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens).

Technische informatie en cookies

Onze cookies hebben een functioneel doel, ze zorgen ervoor dat wij inzicht krijgen in uw webbezoek en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Bij het accepteren van cookies versturen wij kleine eenvoudige tekstbestanden naar uw computer, tablet of smartphone. Dit bestand is continu in interactie met ons systeem, zodat wij meer informatie hebben over uw zoekgedrag en systeem. Wij slaan echter geen persoonsgegevens op, veel informatie blijft anoniem. De volgende informatie houden wij bij:

 • IP-adres;
 • De datum en tijd van toegang tot de website;
 • De pagina’s die u bezoekt;
 • Het gebruikte besturingssysteem;
 • Uw demografische gegevens;
 • Taalvoorkeur

Elly’s Bloemstyling maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring. Deze gegevens slaan wij op om het gebruik te verbeteren van onze dienstverlening. Daarnaast mogen wij deze technische gegevens doorgeven aan derden of inzetten voor commercieel gebruik.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft of op andere wijze of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder het organiseren van cursussen en workshops, het bestellen van producten of het verzorgen van opdrachten voor evenementen.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • Aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door bijvoorbeeld bij een mail.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen uitvoeren in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • Voor het organiseren van cursussen en workshops
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelfverantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens

Elly’s Bloemstyling legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen?

Elly’s Bloemstyling deelt geen persoonsgegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
Wanneer u zich uitschrijft zullen wij u vragen of u op de hoogte wilt blijven van nieuws en het actuele cursusaanbod. Wilt u dat niet, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen, dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Elly’s Bloemstyling

Beveiliging

Elly’s Bloemstyling doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Elly’s Bloemstyling met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Elly’s Bloemstyling, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@elly’s Bloemstyling.nl

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 023-53825030 of 06-21297598

Wijzigingen

Elly’s Bloemstyling kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Elly’s Bloemstyling (www.ellysbloemstyling.nl). Deze versie is opgesteld in oktober 2018.